Erkend vergulder

Deze “Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Meestervergulders” is opgezet door Het Verguldersgilde ter erkenning en verdere ontwikkeling van het vakmanschap, de kennis en de expertise die bij meestervergulders aanwezig zijn en het controleren van procedures waarmee de kwaliteit van het werk op vakinhoudelijk gebied kan worden gedefinieerd en toetsbaar kan worden gemaakt. Erkenning als ‘Meestervergulder’ door Het Verguldersgilde beoogt garanties te leveren voor de totstandkoming van die kwaliteit.

Het initiatief voor de totstandkoming van deze erkenningsregeling is afkomstig vanuit Het Verguldersgilde, omdat er behoefte was om hoogwaardige vergulders (meestervergulders) op basis van kwaliteit te onderscheiden van andere marktpartijen en het specialisme van meestervergulders binnen de verguldersbranche én binnen het vakgebied van restauratie- en monumentenzorg te profileren. De inhoud van de erkenningsregeling is bepaald in overleg met onder andere de gildeleden, met andere deskundigen op het gebied van vergulding en met vertegenwoordigers uit het werkveld.

Deze gezamenlijke erkenningsregeling heeft betrekking op meestervergulders die een of meerdere van de volgende verguldingswerkzaamheden uitvoeren aan / op / in (monumentale) gebouwen en/of objecten op basis van de volgende technieken:

- acryl vergulden (op waterbasis)
- achter glas vergulden
- mixtion (olie-) vergulden (op terpentinebasis)
- poliment vergulden

De doelen die de gezamenlijke erkenningsregeling naast ‘erkenning en verdere ontwikkeling van vakmanschap, kennis en expertise’ beoogt, zijn:

- onderscheiding in de markt op basis van kwaliteit
- consolidatie en vermeerdering van vakkennis
- collegiale kennisuitwisseling
- onderkenning en behartiging van gezamenlijke belangen
- verbetering van het eigen bedrijf van het gildelid (bedrijfsvoering én kwaliteit van het werk)
- versterking van de verguldingsketen

Het legitiem doel van dit kwaliteitskader is de toegeleiding van erkende meestervergulders naar (restauratie-) werken waar de inzet van gekwalificeerde expertise gevraagd is, bijvoorbeeld bij werk aan (rijksbeschermde) monumenten. Feitelijke erkenning vindt plaats op grond van beoordeling op criteria zoals in deze regeling zijn opgenomen.

De erkenningsregeling is een ‘levend document’. Dit houdt in dat er op termijn wijzigingen in aangebracht kunnen worden ten behoeve van het vergroten van effectiviteit en inzetbaarheid, bijvoorbeeld naar aanleiding van belangrijke ontwikkelingen in het werkveld of relevante wetswijzigingen.

Lees hier de erkenningsregeling:
Gezamenlijke Erkenningsregeling voor Meestervergulders

 

 

erik 

© 2021 Schitterend | info@schitterend.eu | T +31 (0)206999738|   Join me on FacebookInstagram Schitterend.eu  Join me on Instagram | Webpartner Ferry Winkler | Disclaimer | Sitemap